Základná ponuka textilných pomocných prostriedkov od firmy TEXTILCHEMIE DR.PETRY GMBH.

1. Produkty pre predúpravu textilu :

Ø      Vlákno – chrániace  ..... Peristal PRO liq., Perlavin LMO

Ø      Bieliace ..... rad PERIPLEX, rad PERISTAL, Perizym RED

Ø      Mercerizačné a luhovacie ..... Peristal 6910, Periwet MN NEU

Ø      Šlichty a šlichtovacie aditíva ..... rad PERIFIL, Perilan FOS

Ø      Optické zjasňovače ..... rad PERIBLANC

2.Produkty pre farbenie a potlač textilu:

Ø      Farbiva rozpúšťajúce a hydrotopické ..... rad PERISOL

Ø      Dispergátory a ochranné koloidy .....rad PERIGEN, Perisol RIO

Ø      Zmáčadlá ..... rad PERIWET

Ø      Egalizátory ..... rad Perigen, Peretard GAN, Peristal RDB, Peristal RDB, Perlavin A

Ø      Prenášače ..... rad Perigen

Ø      Pritilomové ..... rad PERILAN

Ø      Farbiva - ochraňujúce ..... Peristal PMO

Ø      Antimigračné ..... rad PERIPRINT

Ø      Zlepšenie stálosti vyfarbenia ..... rad PERFIXAN, rad PERLAVIN

Ø      Oxidačné ..... Peristal OX liq. conc., Perlavin OSL

Ø      Redukčné ..... rad PERIGEN rad PERISTAL

Ø      Blokujúce ..... Perfixan SFA, Perigen PAW

Ø      Zjasňovacie a odfarbovacie ..... Perigen THD, Perlavin A

Ø      Vlákno – chrániace ..... Perilan EW

Ø      pH – regulátory ..... rad PERISTAL, Perigen DPA

3.Produktý finálnych úprav

Ø      Zlepšenie odolnosti voči zrážavosti a krčivosti ..... rad PERFIXAN

Ø      Katalyzátory nekrčivej a nezrážavej úpravy ..... rad PERISTAL

Ø      Omaková úprava ..... rad PERIPRET, rad PERISOFT

Ø      Antistatická úprava ..... rad PERISTAT

Ø      Ustaľovanie ..... rad PERIFIL, rad PERIXEN, Periguard AFC

Ø      Lesklá úprava ..... rad PERIPRET

Ø      Protišmyková a nepárateľná úprava ..... rad PERIPRET

Ø      Pojivá ..... rad PERIBOND

Ø      Hydrofóbna a oleofóbna ..... rad PERIGUARD, Peristat FA, 

Ø      Nešpinivá úprava ..... rad PERIGUARD

4.Záterové polyméry a aditíva

Ø      Polyvinyl acetáty ..... rad PEROCOAT VA

Ø      Polyakryláty ..... rad PERICOAT AC

Ø      Polyuretány ..... rad PERICOAT PU

Ø      Latexy ..... rad PERICOAT L

Ø      Polymérne záhustky ..... rad PERIPRINT

Ø      Penidlá a stabilizátory peny ..... Pericoat foamer HPO, Pericoat stabilizer STA

Ø      Sieťovacie systémy ..... rad PERICOAT CROSSLINKER

Ø      Univerzálne aditíva ..... Pericoat MATT, Perifoam EX

5.Technické TPP pre viacúčelové použitie

Ø      Zmáčadlá ..... rad PERIWET, rad PERLAVIN

Ø      Odpeňovače ..... rad PERIFOAM, rad PERIWET

Ø      Detergenty, dispergátory a emulgátory ..... rad PERISOL,, rad PERLAVIN, Perifax, Periwet SNA

Ø      Cheláty ..... rad PERIGON, rad PERIQUEST

6.Enzýmy .....

Ø      rad PERIZYM, Perilith CEL

7. Ostatné TPP

Ø      Perfilan SOB, Perifloc FAL,  Perifloc RS conc., Periforan, Periplex CDS liq., Periplex RSD, Perisol BG, Perisol MSR conc., Perisol NBI, Perisol CI, Peristal PEA