Základná ponuka farbív fy M.DOHMEN

 1. Dorospers A

Špeciálne vyvinuté disperzné farbivá splňujúce požiadavky automotívov na vysoké stálosti na svetle. Tieto farbivá majú vysoké stálosti v sublimácií a vykazujú dobrú egalitu. Oblasť použitia – automobilové textílie.

 1. Dorospers K

Nová generácia špeciálne vyvinutých disperzných farbív splňujúcich tie najvyššie požiadavky na stálosť na svetle aj s viacnásobnými cyklami a  488 KJ. Tieto farbivá vykazujú vynikajúcu stálosť v sublimácií a egalizáciu.  Oblasť použitia – automobilové textílie.

 

 1. Dorospers AC

Farbivá pre automobilový priemysel s najviac konkurenčnými cenami.

 1. Dorospers  ( Automobil / Alkali  )

Výber disperzných farbív s vysokou stálosťou na svetle, vhodných pre farbenie PES v alkalickom prostredí v kombinácii s textilným pomocným prostriedkom pre takéto farbenie Domapal ELD liq.

 1. Dorospers K pre kontinuálne farbenie

     Mikro – disperzné farbiva Dorospers K pre použitie v kontinuálnom farbení

     a pre potlač.

 1. Lumacron E

Disperzné farbivá vyvinuté pre farbenie PES pri nižšej teplote, pri použití prenášača. Oblasť použitia je prenášačové farbenie fixovaných alebo nefixovaných PES vlákien. PES s vysokým stupňom pruhovitosti a zmesi PES/vlna . Tieto farbivá majú stredné stálosti v sublimácií.

 1. Lumacron SE

Disperzné farbivá so strednými energetickými nárokmi na vytiahnutie. Stálosti v sublimácií sú medzi Lumacron E a Lumacron S radou. Oblasť použitia je použitie pre ekonomické farbenie PES s vysokým stupňom reprodukovateľnosti.

 1. Lumacron S

Disperzné farbivá s vyššou energetickou náročnosťou na vytiahnutie z kúpeľa a vynikajúcimi stálosťami v sublimácií. Oblasť použitia je farbenie PES  vo všetkých formách pri vysokej teplote.

 1. Lumacron alkaline

Doporučenie farbív rady Lumacron SE a Lumacron S vhodných pre farbenie v alkalickom prostredí v kombinácií s Domapal EL liq.  Požadované stálosti v sublimácií sú závislé od použitia SE alebo S typu. Lumacron E typ je doporučený pre svetlé odtiene.

 1. Lumacron Z

Disperzné farbivá s finálnou úpravou splňujúce požiadavky potlače a kontinuálneho farbenia na škvrnitosť ( bodkovanie).

 1. Lumacron MFB

Nová generácia disperzných farbív vyvinutých špeciálne pre mikrovlákna. Tieto farbivá sú vybavené mimoriadnymi stálosťami. Interval použitia je široký od konfekcie až po poťahové textílie.

 1. Dorospers XLD

Rada disperzných farbív extra vysokej náročnosti, ktoré ponúkajú tie najvyššie mokré stálosti na PES a jeho zmesiach pre najnáročnejšie podmienky. Hlavná oblasť použitia je konfekcia s extra vysokými požiadavkami na mokré stálosti.

 1. Dorospers PL

Rad špeciálne vyvinutých disperzných farbív určených pre farbenie zmesi PES/vlna/Lycra.  Výhodou tejto rady farbív je ich obzvlášť vynikajúce mokré stálosti a v suchom čistení. Oblasť použitia je farbenie zmesí PES/elastan s prímesou vlákien, ktoré nie sú schopné farbenia pri vysokej teplote.

 1. Dorospers Luminous

Rad disperzných fluorescenčných farbív  vyhovujúcich norme EN 471. Oblasť použitia je pre brilantné odtiene ale najmä vysoko viditeľné              oblečenie ( výstražné odtiene ).

 1. Lumacel

Rada disperzných farbív určených pre acetát, triacetát, PAD a jeho zmesi.  Hlavná oblasť použitia je AC podšívky a zmesi vlákien pre konfekčné užitie.

 1. Lumacel ECO

Rada disperzných farbív určených pre acetát, triacetát, PAD a jeho zmesi. Tento výber farbív plne  vyhovuje požiadavkám Ecotex 100.  Hlavná oblasť použitia je AC podšívky a zmesi vlákien pre konfekčné užitie.

 1. Lumacel ECO HF

Rada disperzných farbív s vysokými stálosťami pre acetát, triacetát, PAD a jeho zmesi. Všetky farbivá vyhovujú požiadavkám Ecotex 100.  Hlavná oblasť použitia je konfekčný artikel acetátu, triacetátu a PAD s najvyššími požiadavkami na stálosti.

 1. Domalan

Rada špeciálnych zmesových farbív určených pre dosiahnutie UNI vyfarbenia s dobrými stálosťami pre zmesi PES/vlna.  Oblasť použitia je pre najbežnejší pomer zmesi PES/vlna 55:45.  Vhodnosť pre ostatné pomery mimo 60:40 musí byť odskúšaná.

 1. Dorolan A

Rad kyslých farbív pre PAD a vlnu s extra vynikajúcimi stálosťami na svetle, ktoré spĺňajú aj požiadavky automobilového priemyslu. Oblasť použitia je PAD, vlna a PES/vlna  textílie pre automobilový priemysel.

 1. Dorolan E

Rad špeciálne modifikovaných 1:2 kovokomplexných farbív s inými farbivami vynikajúcej kompatibility pre dosiahnutie vysokej úrovne stálostí. Oblasť použitia vlna, PAD a zmesi PAD/vlna, PAD/CV, PES/vlna vo forme rúna, priadze, vlákien aj kusového tovaru.

 1. Dorolan 1:2 Premetallized

Rad zmesi Non-, mono- sulfo a disperzných 1:2 kovokomplexných farbív s dobrými stálosťami pre svetlé a stredné odtiene. Oblasť použitia je pre špeciálne zmesi PES/vlna, Vlna/Lycra, PAD/Lycra ( pančuchy ) . Vysoko doporučený je tento rad aj pre farbenie  zmesi PAD/PU - syntetické kože.

 1. Dorolan M

Rad bi-sulfo 1:2 kovokomplexných farbív s extra vykajúcimi stálosťami na vlnu a PAD vlákna. Oblasť použitia je  vlna vo forme volného tovaru alebo pre vrchné ošatenie a PAD

 1. Doroxan

Rad 1:1 kovokomplexných farbív pre vlnu určených pre farbenie v silne kyslom prostredí ( pH 2 ). Hlavná výhoda je extra vynikajúca schopnosť  egalizácie.  Oblasť použitia je vlnený kusový tovar pre ženskú konfekciu a mužské ošatenie.

 1. Doroxan Plus

Rada 1:1 kovokomplexných farbív umožňujúcich farbenie vlny pre všetky sýtosti pri pH 3,5 – 4 s minimálnym poškodením vlákna.  Oblasť použitia je vlnený, kusový tovar pre obzvlášť jemné odevy.

 1. Dorochrom

Rada moridlových farbív pre chrómovanie na vlnené vlákna pre dosiahnutie najvyšších stálostí najmä pre sýte odtiene. Oblasť použitia je vlnené vrchné ošatenie.

 1. Doractiv W

Rad špeciálne modifikovaných reaktívnych farbív pre farbenie a potlač vlny a hodvábu. Tieto farbivá majú vynikajúce mokré stálosti pre pestré a sýte odtiene. Hlavná oblasť použitia farbenie a potlač  vlneného vrchného ošatenia kusové alebo vo forme  cievok.

 1. Doracid ( E )

Rada kyslých farbív s dobrou egalizáciou. E typ vykazuje vynikajúce egalizačné schopnosti a je aplikovaný z roztoku kyseliny sírovej a má priemerné mokré stálosti, ale výborné stálosti na svetle. Oblasť použitia je vlna, PAD a ich zmesi.

 1. Dorasyn A

Rad kyslých farbív s extra vynikajúcimi egalizačnými vlastnosťami vyrovnávajúce nerovnomernosti PAD vlákien. Mokré stálosti sú priemerné. Hlavná oblasť použitia je svetlé odtiene a kontinuálne farbenie.

 1. Dorasyn C

Rad kyslých farbív s veľmi dobrými mokrými stálosťami. Migračné a egalizačné schopnosti sú stredné. Hlavná oblasť použitia je pre sýte a plavecké / športové oblečenie.

 1. Dorasyn D

Rad 1:2 kovokomplexných farbív s najvyššími mokrými stálosťami. Migračné a egalizačné schopnosti sú stredné. Hlavná oblasť použitia sú sýte odtiene s vysokými svetlo a mokrými stálosťami .

 1. Dorasyn XL

Rad modifikovaných kyslých farbív t.j. rad farbív bez obsahu kovov s najvyššími mokrými stálosťami na PAD a jeho zmesi bez použitia akéhokoľvek fixačného pomocného prostriedku určené pre kritické druhy ako sú zmesi s elastanom.

 1. Doracryl

Rad bázických farbív pre ekonomické farbenie PAN, zmesi PAN, CAT-PES a AR. Tekutá forma je vhodná pre gélové farbenie PAN. Hlavná oblasť použitia je konfekcia pre použitie v prírode, ochranné oblečenie, ktoré je farbené vyťahovacím spôsobom alebo kontinuálne.

 1. Doractiv LXE

Rad reaktívnych farbív najvyššej čistote pre vyťahovací spôsob farbenia celulózových vlákien a celulózových komponentov v zmesiach so syntetickými vláknami. Hlavná oblasť použitia je kusový tovar a priadza s najvyššími požiadavkami na mokré stálosti.

 1. Doractiv HE

Rad reaktívnych farbív pre vyťahovací spôsob farbenia celulózových vlákien a celulózových komponentov v zmesiach so syntetickými vláknami.
Hlavná oblasť použitia je kusový tovar a priadza s najvyššími požiadavkami na mokré stálosti.

 1. Doractiv K

Rad reaktívnych farbív pre celulózové vlákna. Hlavná oblasť použitia je farbenie bielizne pre dosiahnutie najvyšších mokrých stálostí.

 1. Doractiv V

Rad vinylsulfónových reaktívnych farbív pre celulózové vlákna a ich zmesi. Tieto farbivá sú vhodné pre vyťahovací spôsob farbenia pri 60 ºC najmä pre kontinuálny postup. Doractiv V farbivá je možné stiahnuť zo substrátu.

 1. Domanthren

Kypové farbivá s rôznou afinitou ktoré dosahujú najvyššie stálosti na ba a jej zmesi. Afinita je závislá od vhodnej teplote farbenia. Oblasť použitia je pre domáce oblečenie, pracovnú a hygienickú konfekciu a oblečenie pre volný čas v prírode.

 1. Doramin

Priame farbivá s dobrými až vynikajúcimi stálosťami na svetle pre farbenie celulózových vlákien. Tieto farbivá môžu byť aplikované na volný tovar, priadzu, cievky alebo tkaniny. Oblasť použitia je pre svetlé odtiene rôzneho určenia a pre všetky odtiene nábytkárskych textílii.

 1. Pigmatex

Rad tekutých pigmentov vo forme vodnej disperzie pre textilnú potlač. Hlavná oblasť použitia je potlač bavlny.