Colorprofit, s.r.o. 

      je súkromná rodinná firma zaoberajúca komplexnými službami v úpravách textilu a farbením. 
Bola založená Ing.Jozefom Lachom, ktorý sa tomuto odboru textilu venuje od roku 1980.

 Predmet činnosti Colorprofit, s.r.o.

* Tvorba textilných technológií podľa požiadavok odberateľa.

* Import, servisná činnosť a výhradné zastúpenie firmy 
                                          TEXTILCHEMIE DR. PETRY GMBH Reutlingen 
   - výrobca textilných pomocných prostriedkov na Slovensku. 

* Import, servisná činnosť a zastúpenie firmy 
                                           M.Dohmen GMBH Korschenbroich 
   - výrobca farbív pre všetky druhy textilu, kože a kožušín.

 Ponúkame:

* Vypracovanie kompletných alebo čiastkových textilných technológií s ohľadom na
    požiadavky a možnosti odberateľa.

* Široký rozsah textilných pomocných prostriedkov vynikajúcej kvality pre všetky druhy textilu, 
    jeho predúpravy, farbenie a finálne spracovanie za priaznivé ceny.

* Široký rozsah farbív pre všetky textilné substráty, kožu a kožušiny za priaznivé ceny.

* Možnosť bartrového obchodu v spolupráci s firmou Uniontex trade s.r.o Trenčín.